Kooli info 28.10-08.11.2019

28.10-01.11.2019
29.10 – Rae valla loovtööde konverents. Osalevad 8. klassi õpilased. Kooli juurest väljub buss kell 9.25. Toimuvad 1. tund ja 6.-7. tund.
30.10
Sotsiaalvaldkonna katsetasemetöö 7. kalssi õpilastele, kell 11.25-12.10. Toimub arvutiklassis.
Külalisesineja projekti Tagasi Kooli kaudu, osalevad 8.-9. klass, ajalooklass, toimub kell 10.20-11.05.
31.10 – Harjumaa koolidevaheline rahvastepallivõistlus, 4.-5. klassi tüdrukud. Buss väljub kell 08.15.
04.-08.11.2019
06.11
Harjumaa koolidevaheline rahvastepallivõistlus, 4.-5. klassi poisid. Bussväljub kell 08.15.
07.11
Jalgpalliteemaline praktiline töötuba:
2. tund – 1.-2. klas
3. tund – 3.A ja 3.B klass
Veeohutuse loengud:
3. tund – 1. klass
4.-5. tund – 6. klass (KEATi raames)
Perepäev isadepäeva tähistamiseks, kell 18.30.
08.11
Loodusteaduste olümpiaad.
Koolitus õpetajatele „Liiklusohutusest ja –kasvatusest haridusasutustes“.