Koolikoha taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 15.veebruarist

Käesolevast aastast saab koolikohta taotleda internetis ning avaldus koolikoha saamiseks jõuab otse vallavalitsusse. Sooviavaldusi koolikoha saamiseks 2016/2017. õppeaastal saab esitada 15. veebruarist 31. märtsini.

„Koolikoha taotlemine toimub tänavu esmakordselt internetis aadressil http://piksel.ee/arno/rae/. Pärast koolikoha määramist tuleb lapsevanemal esitada vajalikud dokumendid otse kooli,” kõneles abivallavanem Jens Vendel.

„See on uuendus mis, võimaldab vallavalitsusel jagada koolikohad põhimõttel, et üheski koolis ei tekiks suurt ülekoormust,” selgitas Vendel.

Koolikohta saab Vendeli sõnul taotleda ka paberavaldusel, mida saab saata vallavalitsusele e-postiga või tuua ise vallamajja. „Kuid kellel on ID-kaart ja arvuti internetiühendusega, saab proovida mugavamat varianti e-keskkonnas,” kõneles Vendel. Õigel ajal koolikoha taotluse sisse andnud lapsevanematele antakse kooli määramise kohta tagasisidet 30. aprilliks. Tagasiside saab taotluse tegija vastusena koolist, kuhu laps on määratud.

Juhul kui avaldus tehakse muul ajal, st väljaspool 15.02–31.03, antakse tagasisidet pärast komisjoni poolt taotluse läbivaatamist.

Teadaanne lapsevanematele, kelle laps astub 2016/2017 õ-a esimesse klassi ja kes on koolikoha taotlemisel kasutanud enne 15. veebruari elektroonilist registreerimissüsteemi Arno.

Elektrooniline registreerimissüsteem Arno ei näita oma süsteemis enne 15. veebruari Teie lapse nime. Juhul, kui te olete juba avalduse teinud ja lapse nimi ei ilmu nähtavale, logige kindlasti süsteemi taas sisse alates 15. veebruarist.