Lagedi Kool tähistas 235. aastapäeva

2020. aasta veebruarikuus, täpsemalt 21. ja 22. veebruaril tähistas Lagedi Kool oma 235. aastapäeva. Tähtsa numbri saabumisega seotud sündmused said alguse juba 2019. aasta lõpus, mil koolipere valmistas peagi saabuvaks juubeliks videovormis digikutse. Digikutse loomise idee sai alguse 2019. aasta suvel toimunud Laulu- ja tantsupeo raames valminud videost, mille tegi koreograaf Eghert-Sören Nõmm, sidudes tantsuvormi Eesti rahvuskultuuri pärandisse kuuluva Kaera-jaani tantsu ning internetis noorte seas laialt levivad ja populaarsed tantsuliigutused. Algidee video on nähtav siit: https://www.youtube.com/watch?v=Rba2RZzQb_Q&t=30s ning Lagedi koolipere poolt valminud digikutse siit: https://www.youtube.com/watch?v=McQ82QAmKZc&t=3s. Video valmimisele aitasid kaasa mitmed inimesed, aga eeskätt soovib Lagedi Kool tänada: Eghert-Sören Nõmm, Juhan Kreem, Erik Verk, Tiina Ojabstein, 5B klassi õpilane Timo.

2019. aasta lõpus sai valmis ka järjekorras 5. kooli almanahh “Kas mäletad…”, mille valmimisse andsid suure panuse kooli õpetajatest koosnev meeskond: Tiina Ojabstein, Maris Lind, Mare Luik, Helen Atspool, Katri Sild, Pilvi Leemets, Pille Rask, Mariin Virolainen, Tiina Janson, Sirje Piho. Almanahhi kirjutasid kooli huvitegevuse ajaloost mälestusi: Mariina Paesalu, Riina Noor, Silja Tammeleht, Liisi Vesselov, Triinu Sepp, Eve Aunver, Katrin Geraštšenko, Meelis Sekk.

2020. aasta alguses hoogustusid muud juubeliga seotud ettevalmistused, kuni kätte jõudis 21.02, mil koolipere tähistas koos kutsutud külalistega kooli 235. juubelit. Maja oli ehitud pidurüüsse, 1. korruse lagesid katsid kooli logodega õhupallid. Esmalt toimus aktus kooli nooremale osale, 1.-5. klasside õpilastele. Aktust juhtisid 5A ja 5B poisid Henri-Laur ning Rafael. Pärastlõunal leidis aset aktus koolipere vanemale vanuseastmele ning kutsutud külalistele. Aktuse päevajuhid olid 8. klassi õpilased Ketlin ja Markus. Külalisi oli Rae vallavalitsusest, naaberkoolidest, Lagedi Kooli endiste koolijuhtide hulgast, ning muud meie head partnerid. Kõik kutsutud külalised said kingituseks Lagedi koolimaja 3D mudeli, mis kujundatud 3A klassi õpilase Arete-Rea poolt ning prinditud 3D printeriga. Ühe mudeli printimiseks läks aega ca 9,5h. Pärast aktust toimus sööklas direktori vastuvõtt.

22. veebruaril leidis aset aktus kooli vilistlastele ja  suurejooneline vilistlaspidu. Seekordse peo korraldamises oli varasemast erinev see, et lõviosa peost korraldasid Vilistlaskogu liikmed. Kooli pika ajaloo jooksul oli see esimene kord, kus vilistlaspeo korraldasid enamuses vilistlased ise, mitte kool. Peo korraldusmeeskonda kuulusid terve korraldusperioodi vältel: Aadi Potter, Rein Karm, Linell Raud, Rando Iidel, Mariin Virolainen, kaasa aitasid ka Anneliis Salumäe, Marianne Eiland, Kelly Luik ning Eneli Niinepuu. Vilistlaspeo aktus on järelvaadatav Youtube’st.

Vilistlaspeo avamine: https://www.youtube.com/watch?v=cbs0OJoHeVE
JJ streeti esinemine: https://www.youtube.com/watch?v=sjrfxrg03J0
Vilistlaskogu sõnavõtt ja Suusataja klipp: https://www.youtube.com/watch?v=bfvvj-y_68A
6. klassi esinemine: https://www.youtube.com/watch?v=t0-io-cxVvU
Teeneteplaadid ja tänamised: https://www.youtube.com/watch?v=QhKx837Br1M
Avatud mikrofon: https://www.youtube.com/watch?v=aQe8LO1cOHg
Rahavatantsijate etteaste: https://www.youtube.com/watch?v=jdVPTwfWy0s
Lõpetamine: https://www.youtube.com/watch?v=dnc4VyXGOnM

Vilistlaspeo aktuse eeskava lavastati sel aastal telesaate formaadis, saatest (nagu ka ülejäänud õhtust) tehti otseülekanne koolimaja fuajeesse ning klassiruumidesse, et kõik majja kohaletulnud inimesed, kellele aulas kohti ei jätkunud, siiski aktusest osa saaksid saada. Aktuse raames lavastatud saade kandis nime “Õhtu Lagedil”, seda juhtisid kooli vilistlased 2014. aastast, Linell Raud ning Kelly Luik, külalisrolli tegi ka vilistlane 2013. aastast, Jaan Hansson. Vilistlaspeo aktuse salvestust ning klippe on võimalik vaadata siit: Aktusel jagati kooli kõrgeimad tunnustused – teeneteplaadid. Seekordsed teeneteplaadid läksid pikaaegse panuse ja tulemusrikka töö eest Lagedi Koolis, kooli endisele huvijuhile Liisi Vesselovile ning õpetajale ja logopeedile, Tiina Ojabsteinile. Aktuse lõppedes jätkus õhtu peoga, kuhu oli kohale tulnud pea 260 külalist. Pidu oli meeleolukas ning lõppes pärast südaööd. 

Järgmine vilistlaspidu saab toimuma vähem kui 5 aasta pärast, mil tähistame juba Lagedi Kooli 240. aastapäeva. Loodetavasti on selle peo korraldamisele käed külge pannud veel rohkem vilistlasi, kui oli seekordse peo korraldusmeeskonnas. Selleks, et Vilistlaskogu ridadega liituda, tuleb saata e-mail mariin.virolainen@lagedi.edu.ee ning anda enda soovist teada. 

Vilistlaspeol valminud pildid on vaadatavad ning tellitavad Pildikompanii kodulehelt SIIN. Ligipääsukood: LPK-34567

Kohtumiseni 4 aasta ja 9 kuu pärast Lagedi Kooli 240. juubelil!