Lagedi Kooli koostöö Rajaleidjaga

Lagedi Kool on teinud pikaajalist koostööd Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega õppenõustamise kui ka karjäärinõustamise osas.

Mõlemal teemal võivad Rajaleidja spetsialistidega ühendust võtta nii haridusasutused, lapsevanemad kui ka noored ise.

Täpsemalt saab lugeda Rajaleidja õppenõustmise ja karjääriteenuste kohta Rajaleidja kodulehelt.