Lagedi Kooli lastevanemate üldkoosolek

LAGEDI KOOLI LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK toimub

10. septembril 2019 algusega kell 18.00

Üldkoosoleku päevakord

1. Lagedi Kool 2019/2020 õppeaastal

  • õppetöö
  • huvitegevus
  • tugiteenused

2. Kooli üldine info

Klasside koosolekute toimumise osas saadavad info klassijuhatajad.