Lagedi Kooli SUDOKU 2018 ja Code Week üritus

18. oktoober toimus Lagedi Koolis tradistiooniline Sudokude lahendamise võistlus. Sel aastal osales võistlusel kokku kuus võistkonda Lagedi ja Järveküla Koolist ning Peetri Lasteaed-Põhikoolist.

Võistlusel saavutas 154 punktiga I koha Peetri Lasteaed-Põhikooli 1. võistkond koosseisus: Carmen Helena, Miia, Alisia, Jelizaveta, Therese Liseth. Võistluse II koha 119 punktiga saavutas Järveküla Kooli 1. võistkond, kuhu kuulusid Joanna Maria, Kerti, Hannuk, Joosep, Jonas. III koht, samuti 119 punktiga läks Lagedi Kooli 1. võistkonnale, kuhu kuulusid: Kaur, Fredy, Anna-Liisa, Markus ja Arette-May. Kuna Järveküla ja Lagedi Kooli võistkonnad kogusid samaväärse punktisumma, siis selgitati kohaline järjestus välja õigesti lahendatud sudokude raskusastme järgi.

Võistluse vahepeal said osalejad tegeleda programmeerimise ja robotite ehitusega. Töötoad toimusid HITSA projekti Code Week raames.

Euroopa Liidu programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi algatus, mille eesmärk on õpetada inimestele lõbusal ja kaasahaaraval viisil programmeerimist ja digitaalset kirjaoskust. See on Euroopa Komisjoni 2013. aastal alustatud algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud sündmusi. Eesmärk on populariseerida programmeerimisoskust ja toetada tehnoloogia oskuslikku kasutamist laiemalt, suunates tähelepanu tuleviku töökohtadele ning nendega seotud digioskustele.

Statistikast:

Üle maailma oli eelmisel aastal liitunud selle ettevõtmisega üle 50 riigi ja 1.2 miljoni osalejaga. Tänavu on osalenud rohkem kui 70 riiki, osalejate infot pole kahjuks veel avaldatud.

On loodud ka punktitabel ürituste arvu elanike kohta. Eesti on selles tabelis tublil 3. kohal.

https://codeweek.eu/scoreboard

Sel aasta toimus Code Week 6.-21. oktoobrini ning meie koolis toimus Code Week 18. oktoober 12:30-14:00. Osavõtjad jaotati kahte gruppi, millest üks läks robootikasse ning teine programmeerima.

Robootikas olid kasutusel tahvelarvutid, WeDo2 komplektid ning lisaks oli võimalus täiendada oma robotit Mindstorms EV3 juppidega.

Eesmärgiks oli ehitada kokku 4 robotit, läbida sellega slaalomrada, teha tagasipööre ning haarata rajale asetatud paber kaasa.

Reeglitest:

* Tiimis 4 liiget-kaardilugeja, mehaanik ning 2 autojuhti

* Robotsõiduk peab olema juhitav kahe tahvelarvutiga, seetõttu tuleb kasutada 2 mootorit ning pööramiseks peab ühe mootori seisma või vastassuunas liikuma panna.

* Rajale asetatud pall tuleb robotiga viia üle lõpujoone.(nt tõugates)

Kahjuks ei jõudnud võistlust CodeWeek ajal teha, kuid kindlasti teeme selle ära peale vaheaega. Võistlusel näevad rada vaid kaardilugeja ja mehaanik. Kaardilugeja peab andma oma  tiimi juhtidele juhised nii, et nad oskaksid läbida slaalomi, suunata robot pallini ning see kaasa haarata ja võidukalt need üle lõpujoone toimetada, teades ja arvestades, et juhid roboti asukohta ja suunda rajal ei näe. Mehaaniku ülesandeks on vajadusel robotit rajal parandada või parendada, kirjeldades oma roboti tööpõhimõtteid ning kirjeldada/kommenteerida rajal toimuvat.

Progetoas olid kasutuses sülearvutid, mida kasutati nii Scratchis programmeerimisel kui ka helitöötlusel.

Anti ringile ka lahtise korpusega arvuti, milles oli hästi näha arvuti ehitust, paigutust ning spetsifikatsioone.

Lisaks toodi kooli üks väga omapärane sülearvuti, mis sobib Code Week raames huvilistele tutvustamiseks suurepäraselt. Sülearvuti Canon Notejet, sülearvuti/printer hübriid, töökorras operatsioonisüsteemiga Windows 95 ning ehitatud 1992 aastal. Kahjuks printida sellega ei õnnestunud ning selle asemel otsustasime hoopis tutvuda vana OS-ga ning installeerida väiksemaid rakendusi Floppy ketastega.

 

   

Täname Peetri Lasteaed-Põikooli ja Järveküla Kooli sudoku võistlusel osalemast!

Suured tänud Lagedi Kooli matemaatikaõpetajatele Elve Luigele ja Pilvi Leemetsale ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest ning Code Week projekti eestvedamise ja läbiviimise eest tänusõnad Lagedi Kooli IT-juhile Nils Suhovile!