Lagedi SUDOKU 2017

Neljapäeval, 19. oktoobril toimus Lagedi Koolis traditsiooniks saanud Rae ja Jõelähtme valla koolidevaheline Sudoku 2017 võistlus. Võistlus toimus juba neljandat aastat.

Seekord astus võistlustulle 10 võistkonda: kaks võistkonda Jüri Gümnaasiumist, Peetri Lasteaed-Põhikoolist ja Lagedi Koolist. Järveküla Koolist, Loo Keskkoolist, Kostivere Koolist ja Vaida koolist üks võistkond.

SUDOKU 2017 võitjateks kuulutati:

Peetri Lasteaed-Põhikooli 1. võistkond /140 punktiga/ I  koht

Jüri Gümnaasiumi 2. võistkond /112 punktiga/   II koht

Jüri Gümnaasiumi 1. võistkond /102 punktiga/ III koht

Lagedi Kooli SUDOKU võistlus sai alguse kahe 2014. aastal 8. klassis õppinud tütarlapse Kristiina ja Valerija koostatud ning nende klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Eda Tuvikese juhendatud loovtööst. Esimene võistlus korraldatigi antud loovtöö praktilise osana 2014. aasta kevadel ning juba sama aasta sügisel kutsusime võistlema ka teised Rae valla koolid. Järgnevad paar aastat oleme kutsunud võistlusest osa saama ka meie naaberkoolid.

Täname SUDOKU 2017 võistluse peakorraldajat, Lagedi Kooli keemia-, füüsika- ja matemaatikaõpetaja Elve Luike võistluse korraldamise ja läbiviimise eest, Pilvi Leemetsa võistlussudokude ettevalmistamise eest ja 5.-7. klassi matemaatikaõpetajat Nadežda Žitluhhinat!

Avaldame tänu Rae Noortekeskuse tublidele noorsootöötajatele ja Lagedi Kooli huvijuhile Triinu Sepp‘ale, kes võistluse pausi ajal noortele töötuba korraldasid!

Suured tänud kõikidele õpetajatele/juhendajatele, kes siin kohapeal olid abiks tööde kontrollimisel ning loomulikult kõikidele võistlejatele osavõtu eest!