Rae valla siseliinide sõiduplaanid ainult 07.06.2024
Õppeveerandi viimasel koolipäeval on sisse viidud Rae valla siseliinide sõiduplaanides järgmised
muudatused.
Liin R1
 Peatusest Jüri Gümnaasium väljub buss kell 13:25. Väljumisi kell 14:30 ja 16:20 ei toimu.
Liin R2
 Peatusest Jüri Gümnaasium väljub buss kell 13:15. Väljumisi kell 14:25, 16:10 ja 17:30 ei
toimu.
o toimub sissesõit peatusesse Leivajõe aiandusühistu.
 Peatusest Lagedi kool väljub buss kell 12:30. Kell 15:20 ja 16:45 väljumisi ei toimu.

Liin R3 ja R5
 Peatusest Jüri Gümnaasium väljub buss kell 13:20. Väljumisi kell 14:20 ja 16:15 ei toimu.
o Peatusesse Vaida Põhikool saabub buss kell 13:46 ning seal on tagatud
ümberistumine liini R5 lisareisile kell 13:50, mis sõidab liikumisteel Vaida Põhikool –
Veskitaguse – Suursoo – Urvaste – Salu – Ellaku – Vaida Põhikool.

Liin R4 ja R5
 Peatusest Jüri Gümnaasium väljub buss kell 13:20. Väljumisi kell 14:20, 16:15 ja 17:30 ei
toimu.
o Peatusesse Vaida Põhikool saabub buss kell 13:48 ning seal on tagatud
ümberistumine liini R5 lisareisile kell 13:50, mis sõidab liikumisteel Vaida Põhikool –
Veskitaguse – Suursoo – Urvaste – Salu – Ellaku – Vaida Põhikool.

Liin R13
 Peatusest Jüri Gümnaasium väljub buss kell 13:15 Väljumisi kell 14:30, 15:30 ja 16:30 ei
toimu.
 Peatusest Lagedi kool väljub buss kell 12:30. Väljumisi kell 15:05 ja 16:15 ei toimu.
o toimub sissesõit peatusesse Leivajõe aiandusühistu.

Liinidel R6, R7, R7A, R9, R10, R10A, R11, R11A, R12, R12A ja R14 toimub teenus tavapärase
sõiduplaani alusel.

Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee ja siseliinide koondplaanist.

Rae siseliinid alates 01.09.2023

Rae siseliinid alates 05.02.2024

Alates 05.02.2024 muutub siseliin nr R13 marsruut, kus peatusest Lagedi kool hakkab buss väljuma 15:00 asemel kell 15:05 ja teeb sissesõidu peatusesse Leivajõe OÜ.

Hilisemaks tõstmine on tingitud sellest, et tagada olukord, kus Muuseumi teele ei satuks korraga kaks bussi.

Liin R2 Jüri Gümnaasiumi juurest väljub kell 14:25 ja on peatuses Leivajõe AÜ kell 14:57, R13 on seal nüüd 15:10.

Rae siseliinide R10 ja R10A alates 29.04.2024

Alates 04.03.2024 kuni 21.04.2024 viisime liinidel sisse liikumistee muudatuse, kus
Liin R10 jäi sõitma oma tavapärasel liikumisteel Järveküla – Mõigu – Peetri – Vägeva – Krati –
Kindluse.
Liin R10A hakkas sõitma liikumisteel Järveküla – Mõigu – Peetri – Järveküla – Kindluse. Liin hakkas
teenindama lisaks peatuseid Veski ja Järveküla.
Testperioodil on selgunud, et muudatus tõi kaasa teenuse kättesaadavuse paranemise ning alates
29.04.2024 jätkame liinidega R10 ja R10A.
Oluline on jätkuvalt kõikidel sõitjatel oma sõiduõigus registreerida, et saaksime koostöös teenuse
väikestele sõitjatele paremaks.

Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee ja siseliinide koondplaanist.