Rae valla loovtööde konverents

Järveküla Kooli korraldamisel toimus 19. mail. 2022 Rae valla koolide 8. klasside õpilaste loovtööde konverents. Konverentsile olid oodatud igast koolist kolm loovtööd. Igast koolist oli õpilastel võimalus tulla ka loovtööde esitlusi kuulama, et koguda inspiratsiooni järgmiseks aastaks.

Meie kooli käisid esindamas viis 8. klassi õpilast:

Andro – „Lühifilm the world championship of potato peeling“

Laura, Katariina ja Annika – „Üritused 4. klassile“

Marianne – „Isikunäitus Picasso stiilis“, kes pälvis oma töö eest publikupreemia!

Publikuks võtsime kaasa 7. klassi õpilased, kellel järgmisel aastal loovtöö tegemine ees seisab.

Täname tublisid esinejaid!

Täname loovtööde juhendajaid: Tiina Janson, Katri Sild, Nils Suhov, Merilin Uder ja 8. klassi klassijuhatajat Elve Mäekivi õpilaste igakülgse nõustamise, toetamise ja julgustamise eest!

Fotod: Järveküla Kooli Facebook’i leht