Ringidesse registreerumine

Alanud on ringidesse registreerumine!

Ringidesse saab registreeruda järgneval aadressil: https://www.lagedi.edu.ee/huvitegevus/

Palume järgida juhiseid hoolikalt!

Ringidesse registreerumise lõppkuupäev 16.09.2016

AINERINGID

Õpilastel on võimalus osaleda erinevates aineringides. Aineringide sisu ja seal toimuva osas annavad täpsemat infot aineõpetajad/ringijuhendajad. Õpilased, kes soovivad aineringis osaleda, saavad end registreerida õpetaja juures.

Aineringid 2016/17 õppeaastal on järgmised:

Inglise keele ring 3.-5. klass – S. Soosalu

Loodusring 5.-7. klass – P. Türner

Meediaring 7.-9. klass – M. Lind

Ajalugu/mälumäng 5.-9. klass – S. Piho

Nuputamisring 5.-6. klass – P. Leemets