LAGEDI KOOLI PAKUTAVAD AMETIKOHAD 2024

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 31.05.2024

TÖÖLE ASUMISE AEG: august 2024

Kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu:

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • keeletõend (kui emakeel ei ole eesti keel)
  • haridustõendav dokument

LISAINFO: Merilin Uder, õppejuht, tel 55 512 684

oppejuht@lagedi.edu.ee; sekretar@lagedi.edu.ee

HEV-KOORDINAATOR

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

MUUKEELSE ÕPILASE ÕPPE TOETAJA

ASENDUSÕPETAJA

ERIKLASSI KLASSIÕPETAJA

LOGOPEED

RAAMATUKOGUHOIDJA

KLASSIÕPETAJA