Lagedi kooli pakutavad ametikohad alates augustist 2022

KLASSIÕPETAJA (1. klass)

EESTI KEELE ÕPETAJA (II-III kooliaste)

VÄIKEKLASSIÕPETAJA (I kooliaste)

LÕK ÕPPIVATE ÕPILASTE ÕPETAJA (III kooliaste)

KOOLIPSÜHHOLOOG (koormus 0,6)

Otsime alates augustist tähtajalise töölepinguga (kuni 31.07.23) koolipsühholoogi. Lisaks Sinule on tugimeeskonnas veel kaks sotsiaalpedagoogi, eripedagoog, logopeed ning õpiabiõpetajad. Tööaeg on paindlik, meeskond õpilasest lähtuv ning töökeskkond looduslähedane. Huvi korral võta ühendust HEV-koordinaatoriga: Merilin Uder, 55512684
 

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 08. mai 2022 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info kool@lagedi.edu.ee

Tööd puudutav sisuline info oppejuht@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd (tähtajaline leping) ja paindlikku tööaega logopeedile. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. 

Logopeedi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat logopeedi. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata 17. juuniks 22 a e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 55 964 898

 

Lagedi Kooli lasteaed ootab oma toredasse meeskonda rõõmsameelset õpetaja abi, kelle peamised tööülesanded on rühmaõpetaja abistamine tegevuste läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, toidu serveerimine, rühma ruumides puhtuse tagamine. Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega.

Kandideerimiseks saata palun hiljemalt 17. juuniks 22 a.  oma CV ja avaldus e-meilile direktor@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 672 1701; mob: 55539050

 

Lagedi Kooli lasteaed ootab alatest augustist 2022 oma kollektiivi rõõmsameelset, loovat ja mängulist lasteaiaõpetaja assistenti.

Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. Edukal kandidaadil on tahe töötada lastega, avatus uuendustele, hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus ning arvutioskus. Pakume kaasaegseid töötingimusi ning arengu- ja koolitusvõimalusi. Suvine puhkus 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks saada palun hiljemalt 17. juuni 2022a. oma CV aadressile laoppejuht@lagedi.edu.ee

Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil +372 55 964 898