Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2020 tööle:

VÄIKEKLASSIÕPETAJA I KOOLIASTMESSE

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud teadmised töötamisel erivajadustega lastega, soovitav eelnev töökogemus selles valdkonnas, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Tööd puudutav sisuline info: oppejuht@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub 0,75 koormusega tööd eripedagoogile ja 0,5 koormusega tööd tervisetöötajale. Meil on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. Kandideerimiseks palun saata CV, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja avaldus e-meilile laoppejuht@lagedi.edu.ee Lisainfo tel: 55 964 898