Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2021 tööle:

ADMINISTRAATOR (1,0) – Lagedi Kool otsib oma ilusasse koolimajja täistööajaga rõõmsameelset ja kohusetundlikku administraatorit, kelle põhiülesanneteks on korra tagamine ja külaliste suunamine valvelauas. Täpsem info majandus@lagedi.edu.ee

ERIPEDAGOOG (0,60)

KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE ÕPETAJA (7 tundi)

VÄIKEKLASSIÕPETAJA I kooliastmele (1,0)

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus lastega, sh erivajadustega lastega töötamisel, teadmised tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitusest, on innovatiivne, loov ja hea meeskonnatöö oskusega, sõbralik ja hea suhtlemisoskusega.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 20. juuniks 2021 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info kool@lagedi.edu.ee

Tööd puudutav sisuline oppejuht@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd ja paindlikku tööaega logopeedile. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal.

Logopeedi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat logopeedi. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata hiljemalt 06. august 2021 e-meilile laoppejuht@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 55 964 898

Lagedi Kooli lasteaed ootab alates augustist 2021 oma lasteaia kollektiivi rõõmsameelset, loovat ja mängulist rühmaõpetajat (pakume ühte põhikohta ja ühte lapsehoolduspuhkuse asendaja kohta).

Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. Edukal kandidaadil on tahe töötada lastega, avatus uuendustele, hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus ning arvutioskus. Pakume kaasaegseid töötingimusi ning arengu- ja koolitusvõimalusi. Suvine puhkus 49 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palun saada hiljemalt 25. juuniks 2021 oma CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressile laoppejuht@lagedi.edu.ee

Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil +372 55 964 898