Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2020 tööle:

VÄIKEKLASSIÕPETAJA I KOOLIASTMESSE

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud teadmised töötamisel erivajadustega lastega, soovitav eelnev töökogemus selles valdkonnas, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Tööd puudutav sisuline info: oppejuht@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed ootab alates septembrist 2020 oma kollektiivi rõõmsameelset,
loovat ja mängulist koolieelikute rühma õpetajat. Kandideerimiseks palun saada
hiljemalt 17. augustiks 2020 meile oma CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad aadressile laoppejuht@lagedi.edu.ee
Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil +372 55 964 898