Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Ootame oma meeldivasse kollektiivi

II KOOLIASTME VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT

Tööle asumine august 2021

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus ja teadmised erivajadustega lastega töötamisel, tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitusest, on innovatiivne, loov ja hea meeskonnatöö oskusega.

Lisainfo väikeklassiõpetaja ametikoha osas: 6713596; oppejuht@lagedi.edu.ee

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd ja paindlikku tööaega eripedagoogile. Meie
lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal.
Eripedagoogi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate
ning lapsevanemate nõustamine. Kandideerimissoov koos haridustõendavate dokumentidega
palume saata e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee Lisainfo tel: 55 964 898