Lagedi kooli pakutavad ametikohad 2022

VENE KEELE ÕPETAJA (tundide läbiviimine II ja III kooliastmes väikestes õpirühmades 9 tundi nädalas)

Tööle asumine esimesel võimalusel. Täpsem info: oppejuht@lagedi.edu.ee 

KOOLIPSÜHHOLOOG (koormus 0,6)

Otsime alates augustist tähtajalise töölepinguga (kuni 31.07.23) koolipsühholoogi. Lisaks Sinule on tugimeeskonnas veel kaks sotsiaalpedagoogi, eripedagoog, logopeed ning õpiabiõpetajad. Tööaeg on paindlik, meeskond õpilasest lähtuv ning töökeskkond looduslähedane. Huvi korral võta ühendust HEV-koordinaatoriga: Merilin Uder, 55512684
 

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna  Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

 

Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

LOGOPEED

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd (tähtajaline leping) ja paindlikku tööaega logopeedile. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. 

Logopeedi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat logopeedi. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 55 964 898

MUUSIKAÕPETAJA

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,5 koormusega tööd muusikaõpetajale alates veebruar 2023. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. 

Muusikaõpetaja töö eesmärk on muusikalise õppe- ja kasvatustöö läbiviimine 1,5-7a lastega, lähtuvalt alushariduse õppekavast ja eelkooliealiste laste muusikalise ja üldise arengu seadusepärasustest. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat muusikaõpetajat. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 55 964 898