Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Hetkel vabad ametikohad puuduvad.


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd (tähtajaline leping) ja paindlikku tööaega logopeedile. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal. 

Logopeedi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat logopeedi. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata hiljemalt 18. veebruar 2022 e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee  Lisainfo tel: 55 964 898