Lagedi Kooli vabad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2019 konkursi korras tööle:

KLASSIÕPETAJA

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Heal klassiõpetajal on konkreetne nägemus I kooliastme eesmärkidest, oskab olla sihikindel ja konkreetne, on hea suhtleja, koostöövalmis, sõbralik.

MATEMAATIKAÕPETAJA (15 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli matemaatikat, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 09. augustiks 2019 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596

 


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

LOGOPEED (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus logopeedina.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressile kadri.reinap@lagedi.edu.ee

Kandideerimist ja tööd puudutav sisuline info õppejuhi telefonil 55964898