Lagedi Kooli vabad ametikohad

PSÜHHOLOOG (0,5)

Ootame Sind oma meeskonda kui Sul on head teadmised ja oskused oma erialal, oled hea eneseväljendus- ja suhtlusoskusega, sihikindel, koostöövalmis ja sõbralik.

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

MATEMAATIKAÕPETAJA (kuni 15 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli matemaatikat, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

LOGOPEED (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus logopeedina.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressile laoppejuht@lagedi.edu.ee

Kandideerimist ja tööd puudutav sisuline info õppejuhi telefonil 55964898