Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2021 tööle:

ADMINISTRAATOR (1,0) – Lagedi Kool otsib oma ilusasse koolimajja täistööajaga rõõmsameelset ja kohusetundlikku administraatorit, kelle põhiülesanneteks on korra tagamine ja külaliste suunamine valvelauas. Täpsem info majandus@lagedi.edu.ee

HARIDUSTEHNOLOOG (0,50)

MATEMAATIKAÕPETAJA (15 tundi)

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 23. august 2021 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info kool@lagedi.edu.ee

Tööd puudutav sisuline oppejuht@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendamine) ja paindlikku tööaega logopeedile. Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed
lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal.
Logopeedi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine,
õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Ootame usaldusväärset ja koostööd väärtustavat
logopeedi. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega palume saata
hiljemalt 24. september 2021 e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee Lisainfo tel: 55 964 898

Lagedi Kooli lasteaed ootab alatest oktoobrist 2021 oma lasteaia kollektiivi rõõmsameelset, loovat
ja mängulist lasteaiaõpetaja assistenti (pakume lapsehoolduspuhkuse asendaja kohta).
Meie lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal.
Edukal kandidaadil on tahe töötada lastega, avatus uuendustele, hea suhtlemis- ja
meeskonnatööoskus ning arvutioskus. Pakume kaasaegseid töötingimusi ning arengu- ja
koolitusvõimalusi. Suvine puhkus 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks saada palun hiljemalt 17. september 2021 oma CV aadressile
laoppejuht@lagedi.edu.ee
Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil +372 55 964 898