Lagedi kooli pakutavad ametikohad

Ootame oma meeldivasse kollektiivi

I KOOLIASTME VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT

Tööle asumine esimesel võimalusel

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus ja teadmised erivajadustega lastega töötamisel, tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitusest, on innovatiivne, loov ja hea meeskonnatöö oskusega.

Lisainfo väikeklassiõpetaja ametikoha osas: 6713596; oppejuht@lagedi.edu.ee

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 29. jaanuar 2020 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Lagedi Kooli lasteaed pakub kuni 0,75 koormusega tööd ja paindlikku tööaega eripedagoogile. Meie
lasteaias on 6 rühma, rõõmsameelsed lapsed, kaasaegne õpikeskkond ja töökas personal.
Eripedagoogi tööülesannete hulka kuulub laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate
ning lapsevanemate nõustamine. Kandideerimisesoov koos haridustõendavate dokumentidega
palume saata hiljemalt 05.veebruar 2021 e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee Lisainfo tel: 55 964 898