Lagedi kooli pakutavad ametikohad

MATEMAATIKAÕPETAJA (kuni 15 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli matemaatikat, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

Hetkel vabad ametikohad puuduvad