Lagedi Kooli pakutavad ametikohad

Lagedi Kool võtab alates augustist 2019 konkursi korras tööle:

EESTI KEELE ÕPETAJA (15 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli eesti keelt ja kirjandust, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

MATEMAATIKAÕPETAJA (15 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli matemaatikat, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

POISTE LIIKUMISÕPETUSE ÕPETAJA (8 ainetundi)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused liikumisõpetuse tundide läbiviimiseks poistele, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

KLASSIÕPETAJA

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Heal klassiõpetajal on konkreetne nägemus I kooliastme eesmärkidest, oskab olla sihikindel ja konkreetne, on hea suhtleja, koostöövalmis, sõbralik.

VÄIKEKLASSIÕPETAJA

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud teadmised töötamisel erivajadustega lastega, soovitav eelnev töökogemus selles valdkonnas, nõustamisoskus, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 14. juuniks 2019 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596

 

Lagedi Kool võtab koheselt tööle:

PEAKOKK (1,0)

Peakoka peamine ülesanne on köögi ja meeskonna igapäevase töö organiseerimine ning juhtimine.

Täpsema info tööpakkumise osas leiate CV Keskuse lehelt Lagedi Kooli PEAKOKK

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimist ja tööd puudutav sisuline info majandusjuhilt telefonil 5141637 või direktorilt telefonil 55539050

 

KOKK (1,0)

Koka põhitöö on toidu valmistamine kolmeks toidukorraks menüü alusel lasteaiale ja koolile.

Täpsema info tööpakkumise osas leiate CV Keskuse lehelt Lagedi Kooli KOKK

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimist ja tööd puudutav sisuline info majandusjuhilt telefonil 5141637 või direktorilt telefonil 55539050


Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

LOGOPEED (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus logopeedina.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressile kadri.reinap@lagedi.edu.ee

Kandideerimist ja tööd puudutav sisuline info õppejuhi telefonil 55964898