Lagedi kooli pakutavad ametikohad 2023

MUUKEELSETE LASTE EESTI KEELE ÕPETAJA 

Ametikoha eesmärk:

  • muukeelsete õpilaste toetamine õppimisel eesti keelses õppekeskkonnas; 
  • õpetajate nõustamine ainetundide läbiviimisel eesti keelest erineva emakeelega õpilastele igapäevaseks keelearengu toetamiseks; 
  • õpetajate nõustamine õppematerjalide koostamisel lähtuvalt õpilase vajadusest. 

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata Lagedi Kooli e-mailile sekretar@lagedi.edu.ee

Täpsem info: sotsiaalpedagoog@lagedi.edu.ee 

 

Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

MUUSIKAÕPETAJA

https://cv.ee/et/vacancy/1103278/lagedi-kool/muusikaopetaja-lasteaias-0-5-ametikohta

Lagedi Kooli lasteaed pakub tööd 0,5 koormusega muusikaõpetajale, kes naudib tööd mitmekesises keskkonnas. Pakume tuge tööga kohanemisel.
 
Kandidaadil esitada CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25.11.2023.
Võta meiega ühendust: e-posti teel sekretar@lagedi.edu.ee 
 
 
LASTEAIA ÕPPEJUHT
 
https://cv.ee/et/vacancy/1106403/lagedi-kool/lasteaia-oppejuht
 

Ootused kandidaadile

  • vastavust kvalifikatsiooninõuetele
  • häid juhtimisoskusi ja väga head suhtlemisoskust
  • kohuse- ja vastutustunnet
  • süsteemsust töös ja lahendustele orienteeritust
  • oskust töötada üksi ja meeskonna liikmena
  • positiivset hoiakut ja arengule suunatust
  • inglise keele oskus suhtlustasemel, vene keele oskus tuleb kasuks
 
Õppetöö korraldamine lasteaias, õppekava ja muude lasteaia õppedokumentide uuendamine ja korras hoidmine. Arengukava järgimine ja planeerimine lähtuvalt lasteaeda puudutavatest eesmärkidest.
Õpetajate toetamine ja motiveerimine nende töös, lahenduste leidmine parimate arengu-, töö- ja õppetingimuste loomisel ja hoidmisel.
 
Koostöö tegemine erinevate huvigruppidega lasteaia arendamiseks (kool, vald, teised koolid, muu personal). Suhtlemine laste ja lastevanematega.
 
Igapäevase lasteaia toimimise ja õppetöö katkematuse tagamine, info liikuvuse korraldamine.
Töö e-keskkondades Arno, Eliis, Amphora ja Virosoft.

Täpsem info: sekretar@lagedi.edu.ee