Vastuvõtt 2.-9. klassi 2022/2023

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-teeninduse ARNO avalikust vaatest.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Vaba koha olemasolul teavitab vallavalitsus vanemat 15 tööpäeva jooksul. Seejärel esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vastuvõtutaotluse ja muud nõutavad dokumendid.

II – IX klassi koolikoha taotlemine 2022/2023 õppeaastaks. Taotlust saab esitada alates 10. juunist.