Võõrkeelepäevad

Märtsi lõpul toimusid ainepäevad vene ja inglise keeles.

Vene keele päeval viidi vene keele tundides läbi mitmeid erinevaid tegevusi: ristsõnade lahendamine, multifilmide vaatamine. Vanemate klasside õpilased korraldasid aineõpetaja juhendamisel noorematele õpilastele matrjoškade kokkupanemise võistluse.

4.-5. klassidel käisid külas Tabasalu Ühisgümnaasiumi 6. klassi õpilased. Külalised esinesid 30 minutilise programmiga:  vene laulud, tantsud, luuletused. Õpilasi juhendas õpetaja Niina Peerna.

Koos külalistega toimus ühistegevus. Õpilased olid segarühmades ning pidid nuputama venekeelseid sõnu. Kohtumine lõppes toreda viktoriiniga Kahoot keskkonnas.

Inglise keele päeva raames osalesid õpilased fotojahil.  Fotojaht toimus meeskonnatööna: õpilastele oli jagatud ülesanded, mida/keda nad pidid pildistama. Lõpptulemusena oli igal meeskonnal ülesandeks tehtud piltidest kokku panna lühifilm.

Mängu eesmärkideks olid:

  • meeskonnatöö arendamine
  • ettevõtlikkuse arendamine
  • mängu inglisekeelsest juhendist arusaamine
  • arvuti kasutamisoskuste arendamine

Siin saab näha 6. klassi lühifilmi.