Eelkool 2016/2017 õa

Eelkool toimub 2016/2017 õppeaastal 28. september 2016 – 17. mai 2017.

Vormikohane avaldus lapse osalemiseks eelkooli töös esitada 20. septembriks 2016 paberkandjal kooli sekretärile või elektrooniliselt digiallkirjastatult e-posti aadressile sekretar(at)lagedi.edu.ee

Lisainfo eelkooli kohtaLagedi Kooli eelkool 2016/2017