Loodusainete nädal Lagedi Koolis

Jaanuari lõpus oli Lagedi Koolis loodusainete nädal, mille raames toimus mitmeid põnevaid tegevusi.

Loodusringi õpilased Merilyn, Viktorija, Kaur ja Taave viisid läbi katsetunde noorematele õpilastele.

              

9. klassi õpilased katsetasid ise:

7. klassi õpilased kalanduse töötoas:

 

9. klassi õpilased külastasid õppekäigul Eesti Tervishoiu Muuseumi ning Ülemiste Veepuhastsjaama.

Lagedi Kooli 9.klassi õpilased Anni ja Ursula käisid koos õpetaja Pille Türneriga 22.-24. septembril 2017 Rootsis Baltic Care projekti avakonverentsil. 29. jaanuaril toimus Tallinna Ülikoolis projekti jätkukonverents, kus meie kooli meeskond taaskord esindatud oli.

Baltic Care projekti eesmärk on õpilaste, õpetajate ja kogukonna keskkonnateadlikuse ja säästlikuma majandamise suurendamine.

Täname 8. klassi loodusringi õpilasi, Merilyni, Viktorijat, Kauri ja Taavet põnevate katsetundide läbiviimise eest noorematele õpilastele!

Täname loodusainete õpetajaid Pille Türnerit ja Elve Luike meeldejääva ja õpetliku nädala korraldamise läbiviimise eest!