Pärimuse pärlid

Lagedi Kooli rahvatantsurühm sai enne suvist tantsupidu teha väikese eelsoojenduse ja osales 8. juunil Lagedi lasteaia laulu- ja tantsupeol. Aitäh kutsujatele, oli tore ja meeleolukas õhtupoolik!

Lagedi Kooli edukad noored – Endrik ja Oskar

Lagedi Kooli võib õpilaste arvu poolest nimetada väikeseks kooliks, kuid selle väikese kooli õpilasteettevõtmised ja saavutused on seevastu suured ja silmapaistvad. Soovime jagada meie kooli kahepoisi edulugu. Käesoleva õppeaasta 5. ja 9. klassis õpivad poisid, kes on oma tavapärase koolielu ja õppimisekõrvale leidnud hobi ning selles nii edukad, et paistavad silma nii Eestis kui väljaspool … Loe edasi

Külalistund 9. klassil

Rahatarkuse kuu raames käis õpilastele rääkimas Luminor panga Laenu Kompetentsi keskuse juht Helina Kikas, kes õpetas 9. klassile säästmise nippe.

MUK külas sõpruskooril

Lagedi Kooli mudilaskoor külastas oma sõpruskoori (Järveküla Kooli mudilaskoor). Laulsime ja harjutasime koos laulupeo mudilaskooride liigilaule, sest peagi ootab ees ettelaulmine. Suures kooris kõlasid laulud uhkelt. Loodame, et saame suvel koos oma sõpradega laulupeol lustida. Tõdesime, et paljud laulupeo laulud jutustavad sõprusest. Meie lapsed olid vaimustuses suurest ja avarast koolimajast. Lõunapausil saime kõhud täis Järveküla … Loe edasi

Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2023 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.  Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril. Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada 10. veebruarist 31. märtsini e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. … Loe edasi

Lasteaialapsed käisid täna tutvumas kooliga

Täna, 20. jaanuaril, käisid lasteaialapsed tutvumas kooliga. Nende võõrustajateks oli 3.A klass. Lasteaialapsed said tutvuda vahetunnimängudega, arvutiklassiga ja raamatukoguga ning 3.A klassi õpilased viisid läbi neile kunstitunni.

Lagedi Kooli poistekoor

Lagedi Kooli poistekoor pürgib XIII noorte laulupeole “Püha on maa”. Eelproovid juba algasid ja meie koor osales täna Kose Kultuurikeskuses poistekooride 1. ühisproovil/ettelaulmisel. Koor sai ettelaulmisel loosi tahtel laulu “Kõik on alles ees”, mis on tehniliselt väga keeruline laulda, aga on saanud koori üheks lemmiklooks. Ettelaulmine oli edukas, aga tulemused saabuvad hiljem. Järgmine poistekoori ettelaulmine on … Loe edasi

Lagedi kooli õpilased aitavad kaasa teaduse arengule!

Lagedi kooli õpilased aitavad kaasa teaduse arengule! Sel nädalal algas meie koolis rahvusvaheline uurimisprojekt. Õpilased said olla ekspertideks, et hinnata erinevaid programmeerimise ülesandeid. Mitteametlike tulemuste põhjal võib öelda, et meie IT õpetaja on teinud suurepärast tööd – teadlastel tuleb nüüd hakata välja mõtlema rohkem ja raskemaid ülesandeid! Lagedi Kooli osalemist uurimisprojektis korraldab eripedagoog Liina Malva. … Loe edasi

9. klass Euroopa Elamuskeskuses

01. detsembril külastas 9. klass ühiskonnaõpetuse tunni raames Tallinnas Euroopa Liidu majas asuvat Euroopa Elamuskeskust, tutvus majaga, inimestega, nende tööga ja mängis Euroopa Parlamendi saadikute töö matkemängu.

Kodanikupäeva kõnevõistlus

28. novembril toimus Lagedi koolis kodanikupäevale pühendatud kõnevõistlus. Kõnevõistlusel selgitati välja parimad kõned kahes vanuseastmes. 5.-6. klassi õpilaste seas valiti parimaks kõneks Annabeli kõne teemal “Kes on hea kodanik?” 7.-9. klassi õpilaste seas sai parima kõne tiitli teema “Kultuuriline mitmekesisus rikastab”, mida esitas meie kooli vahetusõpilane Adaora. Täname kõiki kõnevõistlusel osalejaid: Fred, Kalev, Martin, Endrik, … Loe edasi