Vastuvõtt 2.-9. klassi 2022/2023

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-teeninduse ARNO avalikust vaatest. Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt. Vaba koha olemasolul teavitab vallavalitsus vanemat 15 tööpäeva jooksul. Seejärel esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vastuvõtutaotluse ja … Loe edasi

Ranitsatoetuse taotlemine

Ranitsatoetuse taotlemine toimub läbi internetikeskkonna Arno. Alates 1. augustist kuni 30.septembrini saab ranitsatoetust taotleda internetikeskkonnas aadressil  http://piksel.ee/arno/rae/. Taotlus tuleb ära esitada arvestusega, et 30. september on lõpptähtaeg, toetussumma väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peavad olema laps ja tema mõlemad vanemad rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.

Kohtumine 1. klassi vanematega

Lp Lapsevanemad! Teie laps alustab sügisel 2022 õpinguid Lagedi Kooli 1. klassis. Kutsume Teid osalema kooli alguse info kohtumisel 23. augustil kell 17.00. Kohtumine toimub Lagedi Kooli aulas. Teid ootavad kooli juhtkond, tugimeeskond ning klassiõpetajad.

Keeleõppereis Inglismaal

Lagedi Kooli õpilased keeleõppereisil Brightonis. päev: Greenwich ja Cambridge 2. päev: Brightoni linnatuur 3. päev: British Airways i360 ja BBQ õhtu rannas 4. päev: Lewes’i linn ja loss 5. päev: Royal Pavilion 6. päev: Võrkpalliturniir 7. päev: Meie reis sa selleks korraks otsa. Jääme põnevusega järgmist ootama. Suured suured tänusõnad õpetaja Svetlana Soosalule, kes oli … Loe edasi

Harjumaa laulu- ja tantsupäev

29. mail 2022 toimus Rooca al Mares Eesti Vabaõhumuuseumis Harjumaa laulu- ja tantsupäev. Osalemas oli ligi 800 laulu- ja tantsulast Tallinnast ja Harjumaalt koolidest ja lasteaedadest. Lagedi Kooli esindas 7.-9. klassi õpilastest koosnev rahvatantsurühm. Täname tublisid tantsijaid: Andro, Patrik Huko, Laura, Katariina, Karmen, Timo, Sebastjan, Oskar, Hanna Isabel, Raiko, Mia, Fredy, Emily, Annika, Robert Christopher, … Loe edasi

Rae valla loovtööde konverents

Järveküla Kooli korraldamisel toimus 19. mail. 2022 Rae valla koolide 8. klasside õpilaste loovtööde konverents. Konverentsile olid oodatud igast koolist kolm loovtööd. Igast koolist oli õpilastel võimalus tulla ka loovtööde esitlusi kuulama, et koguda inspiratsiooni järgmiseks aastaks. Meie kooli käisid esindamas viis 8. klassi õpilast: Andro – „Lühifilm the world championship of potato peeling“ Laura, Katariina … Loe edasi

Lagedi Kooli Playbox 2022

Kolmapäeval, 20. aprillil 2022 toimus traditsiooniline Lagedi Kooli Playbox. Paar aastat pausil olnud sündums oli taas väga meeleolukas ja emotsioone pakkuv. Kokku sai näha 15 erinevat etteastet 1.-4. klassist. Kahjuks vanemas vanuserühmas polnud haigestumise tõttu ühtki esinemisnumbrit. Auväärt žüriise kuulusid sekretär Kaidi Källo, kooli raamatukoguhoidja Reet Johanson ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maris Lind. … Loe edasi

Kreutzwaldile kirjutamise võistlus

6. klassi õpilased osalesid „Kreutzwaldile kirjutamise võistlusel“, kus edukaima tulemuse saavutas Ksenja – III koht. Palju õnne! Täname kõiki osalejaid: Alen, Gregor, Teivi, Brit-Eliis, Lisette, Elis, Kaisa, Lisanna, Marek. Täname eesti keele ja kirjanduse õpetajat Maris Lindu õpilaste eduka ettevalmistamise ja juhendamise eest!

Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last

Head lapsevanemad, olete taas oodatud KIVA- kohtumisele, kus jätkame teemat, kuidas kasvatada oma last kiusamiskindlaks.Koolitaja Auli Andersalu-Targo arutleb meiega järgmistel küsimustel:Kuidas mina lapsevanemana saan kiusamist ennetada?Kuidas toetada lapse tervet enesehinnangut?Kuidas luua ja hoida lapsega usalduslikku suhet ja tugevdada tema turvatunnet? Koolitus toimub 06.04.22 kell 18.00-20.00 kontaktselt Lagedi Koolis või veebis – populaarseim valik võidab.Registreeru koolitusele … Loe edasi

Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2022 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 11.01.2022 määrus nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel Rahvastikuregister fikseerib lapse … Loe edasi