Kes siis kala ei söö

Lagedi koolinoored said kalatarkust. Lagedi kooli teismelised uurisid eile uimeliste välist ja sisemist ilu. Lähivaatlust tehes arutleti, kuidas kalad hingavad, toituvad ja talve üle elavad; vaadeldi uimeliste elutähtsaid organeid; selgitati, kuidas mõõdust kasinamad kalad õnge otsast säästvalt vabastada. Lähemaks uurimiseks tutvuti sedakorda 14 meie vetes elutseva liigiga: ära määrati elusuuruses ahven, haug, tuulehaug, koha, räim, … Loe edasi

Lastevanemate üldkoosolek

Lugupeetud lapsevanemad!Kutsume teid kõiki osalema kooli lastevanemate üldkoosolekul, mis toimub neljapäeval, 9. septembril kell 18.00-19.30 koolimaja taga välitelgis. Päevakord:1. Ülevaade ja õppekorraldus käesoleval õppeaastal – õppejuht ja direktor2. Kooliõe info – Viktoria Kukk3. Huviringidest – Triinu Sepp4. KiVa-ga liitumine – Merilin Uder5. Hoolekogu liikme valimine – hoolekogu esimees Eneli Niinepuu

2.-9. klassi koolikoha taotlemine 2021/2022 õppeaastaks

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-teeninduse ARNO avalikust vaatest. Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt. Vaba koha olemasolul teavitab vallavalitsus vanemat 15 tööpäeva jooksul. Seejärel esitab lapsevanem e-teeninduseskoolile vastuvõtutaotluse ja … Loe edasi

Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2021 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 26.01.2021 määrus nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel Rahvastikuregister fikseerib lapse … Loe edasi

Kooli info 08.-12.02.2021

08.-12.02 10.02 – Korvpallikoolitus 1.-4. klassile kell 8.30-12.10. 11.02 *Euroopa 112 päev.*II trimestri peastarvutamine, 5.-9. klass. *Veeohutuse loeng 1. klassidele: 1.A klass kell 11.25-12.101. B klass kell 12.30-13.15.*KEAT (tule-, pommi-, veeohutus, hädaolukord): 6.A klass kell 9.25-11.05. Toimumiskoht aula.6. B klass kell 13.30-15.00. Toimumiskoht aula.

Kooli info 07.-22.12.2020

07.-11.12 07.-11.12 – Koolimaja kaunistamine.  10.12  9. klassi karjäärinõustamine – individuaalne vestlus, huvide ja võimete analüüs. 8.30-14.15. Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 4.A klass. Buss väljub kooli juurest kell 08.30. 11.12 – Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 5. klass. Buss väljub kooli juurest kell 12.15. 14.-22.12 Tulenevalt valitsuse 09.12.2020 otsusest on kool on distantsõppel 14.-22.12.2020

Kooli info 23.11-11.12.2020

23.-27.11 26.11 – Kodanikupäeva kõnevõistlus, 5.-9. klass. Sellel aastal toimub kõnede kirjutamine, ettekandmine ja parimate välja selgitamine klassiti. Täpsem info eesti keele ja ühiskonnaõpetuse õpetajalt. 30.11-04.12 01.12 – I trimestri hinnete väljapanemine.  07.-11.12 07.-11.12 – Koolimaja kaunistamine.  10.12  9. klassi karjäärinõustamine – individuaalne vestlus, huvide ja võimete analüüs. 8.30-14.15. Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 4.A … Loe edasi

Kooli info 02.-06.11.2020

02.-06.11 02.-06.11 – “OLEN SILMAPAISTEV” NÄDAL, täpsem info Stuudiumi kalendris. 02.11 – Õppekäik, muuseumi tund KUMUS “Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst”, 6.B klass. Buss väljub kooli juurest kell 10.15.03.11  Kalanduse töötuba 7.-8. klassile. Õppekäik, muuseumitund KUMUS “Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst”, 6.A klass. Buss väljub kooli juurest kell 10.15.

Kooli info 26.-30.10.2020

26.-30.10 27.10 – 2.-3. klass teatris (NUKU teater “Röövel Hotzenplotz). Buss väljub kooli juurest 9.50.  29.10 – Teoreetiline tuletõrjeõppus/koolitus õpilastele ja kooli personalile: 4. tund osalevad 1.-4. klass ja õpetajad/kooli personal.5. tund osalevad 5.-9. klass ja õpetajad/kooli personal.

Kooli info 12.-16.10.2020

12.-16.10 12.-16.10 – Vaimse tervise päeva tähistamine koolis.14.10  – 9. klassi loovtööde kaitsmine kell 14.25-15.10. Osalevad kõik loovtöö juhendajad ja 9. klassi õpilased. 15.10 Koolitus lapsevanematele – Vanemluse rollikaart: “Lapsevanema rollid”, toimub 5 kohtumist, täpsem info kooli kodulehel. Õppekäik Aegviidu seiklusrajale, 1.A klass. Buss väljub kooli juurest kell 10.00. 16.10 Külas eesti neuroteadlane (ajuteadlane) Jaan Aru, aulas:4.-6.A klass – 11.25-12.106.B-9. … Loe edasi