Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2020 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 17.12.2019 määrus nr 31 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel Rahvastikuregister fikseerib lapse … Loe edasi

Õpilasüritused

Lagedi Kooli õpilased osalesid nädalavahetusel ja -alguses kahel meie kooli jaoks väga edukalt lõppenud õpilasüritusel. Laupäeval toimus Saue Gümnaasiumis ajaloo olümipaadi Harjumaa piirkonnavoor. Kiidame 6. klassi õpilasi Patrik Hukot (IV koht), Fredyt (VIII koht), Katariinat (IX koht); 7. klassi õpilast Miat (X koht), 8. klassi õpilast Laurat (VII koht). Täname kõiki olümpiaadil osalenud õpilasi! Esmaspäeval … Loe edasi

Kooli info 12.-21.02.2020

12.-14.02.2020 13.02 – Õppekäik Tallinna Kunstihoonesse, haridusprogrammi EMPAATIA KOOL, 6. klass. Buss väljub kooli juurest 11.30. 14.02 – Sõbrapäeva tähistamine koolis. Avatud kohvik ja postkontor, osaleda saab sõbrapäeva loosis.  17.-21.02.2020 20.02 – Sõudmisvõistlus Kurtna Kangutaja. Osalevad 5.-9. klassi õpilased.Buss väljub kooli juurest kell 12.10. 21.02 – Vabariigi aastapäeva ja kooli 235. juubeli tähistamise pidulikkontsert-aktus õpilastele, … Loe edasi

Kooli info 27.01-07.02.2020

27.-31.01.2020 27.01 – 9. klassi valikeksamite valimise tähtaeg. 28.01 – Õppekäik Riigikokku, 6. klass. Buss väljub kooli juurest kell 9.20, tagasi umbes kell 11.35. Ära jääb 2. ja 3. tund, ülejäänud tunnid toimuvad tunniplaanijärgselt! 03.-07.02.2020 05.02 – Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, 7.-9. klass. 06.02 – Sportlik võistkondlik võistlus – jaanipäeva spordimängud 6.-9. klassidele ja õpetajatele, kell 12.30-14.10 … Loe edasi

Kooli info 16.-27.01.2020

16.01 5.A klassi õppekäik Vanalinna Uisuparki. Õpilastel toimub 1. tund, koolist lahkutakse kell 9.40 ja tagasi koolis ollakse umbes kell 14.30.Töötukassa karjäärinõustamine, 7. klass kell 12.30.Töötukassa karjäärinõustamine, 8. klass kell 13.25-14.10.Töötukassa karjäärinõustamine – kooli kandideerimine, individuaalne nõustamine 9. klass, kell 9.25-15.05. 17.01 PANNAKSE VÄLJA POOLAASTA HINDED õppeainetes, mida õpitakse 1 tund nädalas!Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. 20.-24.01.2020 22.01 … Loe edasi