Info õppetöö korraldusest alates 16.03.2020

Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kooli pidaja ettekirjutusele on Lagedi Kool suletud alates esmaspäevast 16.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil koduõppe/e-õppe vormis. • Peamiseks suhtluskeskkonnaks kooli ja kodu vahel on Stuudium.• Esmaseks kontaktisikuks on lapse klassijuhataja.• Kehtima jääb senine tunniplaan, mille alusel õpetaja sama päeva hommikuks sisestab teabe õppetöö osas Stuudiumisse ainetundide … Loe edasi

Kooli info 05.-20.03.2020

05.-06.03.2020 05.03Vaida Kabeäss. Buss väljub kooli juurest kell 11.30. 5. tund KEAT programm 6. klassile – “Internetiohutus”06.03 Külas Piret Päär, jutuvestja 2. tund 5.-9. klassid 3. tund 1.-4. klassid Matemaatika olümpiaad 4.-6. klasside õpilastele Keila koolis. Buss väljub kell 10.40. 09.-13.03.2020 12.03 – Lagedi Kooli KEVADBALL ja NOORETPIDU kell 18.00-22.00. 12.-16.03 – Külalisõpetajad Ungarist. Projekt: … Loe edasi

Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2020 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 17.12.2019 määrus nr 31 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel Rahvastikuregister fikseerib lapse … Loe edasi

Õpilasüritused

Lagedi Kooli õpilased osalesid nädalavahetusel ja -alguses kahel meie kooli jaoks väga edukalt lõppenud õpilasüritusel. Laupäeval toimus Saue Gümnaasiumis ajaloo olümipaadi Harjumaa piirkonnavoor. Kiidame 6. klassi õpilasi Patrik Hukot (IV koht), Fredyt (VIII koht), Katariinat (IX koht); 7. klassi õpilast Miat (X koht), 8. klassi õpilast Laurat (VII koht). Täname kõiki olümpiaadil osalenud õpilasi! Esmaspäeval … Loe edasi